RAPORT

Danuta Schmidt despre recrutarea și Calificarea asistentilor merdicali generali din România.

Experiența cu asistenți medicali din România am dobândit-o în calitate de manager de proiect ca urmare a coordonării proiectului EXAMINA.


Colaborarea strânsă cu opt școli sanitare din România mi-a oferit ocazia de a cunoaște tinerii individual.


Absolvenții acestor școli au fost selectați prin intermediul a două examene (un examen scris și un examen oral).În cadrul acestui proiect au fost recrutate 62 de persoane, absolvente a școlilor sanitare din Romania, menționate anterior. Aceste persoane au beneficiat de suport activ până în momentul recunoașterii în Germania, a diplomei de asistenți medicali generaliști. 


De asemenea, persoanele selectate au beneficiat de cursuri intensive de învățare a limbii germane cu o durată între 6 și 12 luni. După încheierea procesului de recunoaștere a diplomei de studii, asistenții medicali gereraliști au fost angajați în diverse instituții specializate în îngrijirea persoanelor în vârstă din Germania.